Achtergrond en onderbouwing van een uniek concept

In meerdere studies is vastgesteld dat vetweefsel een van de weefsels is met de hoogste concentratie volwassen mesenchymale stamcellen (ADSC’s), met name in de stromale component (SVF Stromal Vascular Fraction). De bewezen regeneratieve capaciteiten van mesenchymale stamcellen (ADSC’s) worden benut in talrijke medische vakgebieden zoals reconstructieve chirurgie, dermatologie, vulnologie, orthopedie, vasculaire chirurgie, cardiologie, gynaecologie, otolaryngologie en proctologie, maar ook bij anti-agingtherapieën binnen de chirurgie en de esthetische geneeskunde. 

Deze methode moet de volgende kenmerken hebben:  

  • het oogsten van weefsel is zo min mogelijk traumatisch voor het weefsel zelf; 
  • het vetweefsel wordt vergaard in een zo oppervlakkig mogelijk gebied, teneinde weefsel te verkrijgen dat rijker is aan mesenchymale stamcellen (ADSC’s); 
  • er worden celclusters geoogst met adipocyten, stromaal weefsel (SVF) en mesenchymale stamcellen (ADSC’s) van gereduceerde omvang, om hun enting op de plaats van ontvangst te bevorderen; 
  • het verwijderde weefsel heeft weinig tot geen manipulatie nodig teneinde de grootst mogelijke cellulaire vitaliteit te behouden en het gebruik van weefselfragmentatieapparatuur te vermijden, zodat de methode sneller en minder duur wordt; 
  • het trauma voor de patiënt wordt beperkt tot een minimum en de kans op complicaties (zoals hematomen, seromas, infecties en huidonregelmatigheden) bij het oogsten wordt verminderd; 
  • het te implanteren weefsel is vloeibaar genoeg om met fijne naalden of microcanules te kunnen worden geënt, zodat het trauma op de plaats van ontvangst zo gering mogelijk is. Bij het voorbereiden van het te enten weefsel is het OOGST-gedeelte het meest kritisch voor artsen die geen specifieke ervaring hebben in het afzuigen van subcutaan vetweefsel. Dit probleem leidt er vaak toe dat artsen de hulp inroepen van specialisten in plastische chirurgie (waardoor de kosten van de ingreep toenemen en het organiseren van de therapie complexer wordt, omdat er dan vaak meerdere behandelingen nodig zijn) of dat zij afzien van regeneratieve therapie, of de patiënt blootstellen aan mogelijke complicaties als gevolg van onjuiste oogstmanoeuvres. 

  

S.E.F.F.I. en MicroS.E.F.F.I. weefseltransplantatie (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) 

Sinds 2015 hebben A. Gennai et al verschillende studies gepubliceerd (zie referenties) over de nieuwe weefseltransplantatietechnieken S.E.F.F.I. en MicroS.E.F.F.I. Deze technieken zijn gericht op het transplanteren van vetweefsel, met inbegrip van de stromale vasculaire fractie (SVF) en de van vetweefsel afgeleide stamcellen (Adipose Derived Stem Cells – ADSC’s) die zich daarin bevinden, huidverbetering en volumeverbetering van het gezicht te bewerkstelligen. De auteurs hebben aangetoond dat, met gebruikmaking van een speciale canule met zeer kleine gaatjes aan de zijkant, het vetweefsel zodanig kan worden geoogst dat kleine cellulaire clusters kunnen worden geselecteerd die geen enkele vorm van manipulatie behoeven om het weefsel vloeibaar te maken. 

SEFFI en MicroSEFFI behoren nu tot de meest gebruikte technieken om de huid te regenereren en het volume te herstellen met gezichtsverjonging als resultaat. 

Deze technieken worden beschouwd als minimaal invasieve chirurgische ingrepen en vereisen dus chirurgische vaardigheden en chirurgische faciliteiten. 

In het licht van dit gegeven is regeneratieve therapie tot nu toe altijd uitsluitend in handen geweest van chirurgen en niet beschikbaar geweest voor esthetische artsen of dermatologen. 

Dr. Gennai is er sterk van overtuigd dat de autologe regeneratieve therapie ook moet kunnen worden toegepast door artsen die geen vaardigheid in liposuctie hebben. Daartoe heeft hij een speciale geleider ontwikkeld, gestandaardiseerd en gepatenteerd* om weefsel op een veilige, gemakkelijke en effectieve manier te oogsten zonder dat enige liposuctievaardigheid nodig is. Vanuit dit originele idee werd SEFFIHAIR® ontwikkeld door SEFFILINE. 

SEFFIHAIR® is een medical device waarmee elke arts de autologe regeneratieve behandeling van haaruitval op een veilige, gemakkelijke en effectieve manier in de eigen behandelkamer kan uitvoeren. 

  *Italiaans octrooi 

De behandeling met het medical device SEFFIHAIR® omvat de autologe en homologe transplantatie van de vasculair stromale component (SVF) van het vetweefsel dat is geselecteerd met de SEFFI-techniek (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection). Diverse wetenschappelijke artikelen hebben de doeltreffendheid van regeneratieve therapie met SVF en ADSC’s bij de behandeling van alopecia androgenetica aangetoond; recente studies hebben ook de doeltreffendheid bij alopecia areata aangetoond.  

SEFFILLER® MEDICAL DEVICE 

SEFFILLER® is een medical device voor esthetische artsen die regeneratieve therapie willen toepassen. De kit is speciaal ontwikkeld om de procedure van oogsten, prepareren en enten van weefsel VEILIG, MAKKELIJK, SNEL, EFFECTIEF en ECONOMISCH te maken. 

VEILIG 

De kit is voor eenmalig gebruik, waarmee het risico van besmetting en ziekteoverdracht wordt beperkt. De gepatenteerde geleider maakt het oogsten van weefsel een veilig proces, zelfs voor artsen zonder specifieke ervaring met het afzuigen van subcutaan vetweefsel. 

MAKKELIJK 

Dankzij onze gepatenteerde geleider kunnen artsen – ook zonder specifieke ervaring met liposuctie van onderhuids weefsel – het weefsel op de juiste plek afzuigen, waardoor het risico op het verrichten van handelingen die de patiënt zouden kunnen schaden, tot een minimum wordt beperkt. 

SNEL 

Het medical device SEFFILLER® is een alles-in-één wegwerpkit. Er is geen andere, extra apparatuur nodig. De procedure kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, en in de eigen behandelkamer van de arts. Het weefsel hoeft niet te worden gemanipuleerd en wordt geprepareerd in een gesloten, steriel systeem. Dit alles vereenvoudigt en verkort de duur van de procedure aanzienlijk. 

EFFECTIEF 

Het gepatenteerde medical device ‘leidt’ de oogstprocedure naar de juiste plek, waar zich de maximale concentratie van mesenchymale stamcellen (ADSC’s) bevindt. Bovendien selecteert de oogstcanule celclusters van minimale omvang, waardoor de noodzaak voor aansluitende manipulatie wordt beperkt en de levensvatbaarheid van de cellen wordt gemaximaliseerd. De geringe omvang van de celclusters is gunstig voor het entproces en maakt enten met kleine naalden of canules mogelijk, wat het regeneratieve effect ten goede komt en trauma op de plek van ontvangst beperkt. 

ECONOMISCH 

Het medical device SEFFILLER® maakt de ingreep uiterst economisch, omdat deze ‘gewoon’ in de spreekkamer van de arts kan worden uitgevoerd, onder plaatselijke verdoving, en zonder dat medewerking nodig is van een chirurg die deskundig is op het gebied van vetweefselafzuiging. 

De SEFFILLER®-behandeling kan worden gecombineerd met andere medisch-esthetische procedures, zoals behandelingen met botulinetoxine en fillers, peelings, laserbehandelingen, draadlifts, microneedling enzovoort. 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, of ben je geïnteresseerd om een  training te volgen en de SEFFILLER®-behandeling in je eigen praktijk te gaan aanbieden, neem dan contact met ons op.

Klik hier voor een overzicht van en het inschrijven voor de eerstvolgende SEFFILLER®-trainingen.

SEFFILLER®-trainingen worden gegeven in Esser Clinics te Gouda door dr. Sander Beekmans, plastisch chirurg en official SEFFILLER®-trainer.

We zijn telefonisch bereikbaar op 0343 23 51 00 of per e-mail via hello@qskin.nl. Je kunt ook het contactformulier invullen.